Нимфея (кувшинка) Марлиака Хромателла (Marliacea Chromatella)