Сосна Нигра Шапка (Nigra subs/Pallasiana), 3,5 метра